Thai Bananakaka / Thai banana cake

🇸🇪 Vi har gratis banankaka. Beställ en måltid och få en bit. Vi har ett begränsat antal stycken.

🇬🇧 We have free banana cake. Order one meal and get one piece. We have a limited amount of pieces.

Add comment