“Riceberry”
Pad Kra Pao med “riceberry” och stekt ägg.
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy1,631.76 kJ (390.00 kcal)
Carbohydrates80 g
Sugars0 g
Dietary fiber4 g
Fat4 g
Saturated0 g
Protein8 g
VitaminsQuantity%DV
Vitamin A equiv.beta-Carotene1%63 μg
Folate (B9)12%48 μg
Vitamin E5%0.68 mg
MineralsQuantity%DV
Iron14%1.8 mg
Sodium3%50 mg
Zinc34%3.2 mg

Unitsμg = micrograms • mg = milligrams · IU = International units

Percentages are roughly approximated using US recommendations for adults.

Svenska

“Riceberry” är en rissort från Thailand, en korsning av Jao Hom Nin (JHN, ett lokalt icke-klibbigt lila ris) och Khao Dawk Mali 105 (Hom Mali-ris). Sorten skapades 2002 av Rice Science Center, Kasetsart University, Thailand. Resultatet är ett mjukt, djupt lila fullkornsris. Risbär har använts som ersättning för brunt ris. 2005 godkändes den för massodling och konsumtion.

Risbär odlas främst i norra och nordöstra Thailand. De våta månaderna augusti till december är lämpliga för plantering av risbär.

Risbär skiljer sig från traditionellt svart ris.

Risbär är berikat med både vattenlösliga – främst antocyanin – och lipidlösliga antioxidanter, såsom karotenoid, gamma oryzanol och vitamin E. Risbärets näringsegenskaper är koncentrerade i dess kli, med endast en liten del i dess endosperm. . Detta gäller för alla spannmål, vilket innebär att det är bäst att konsumera hela spannmål snarare än polerade spannmål.

Risbär har ett “medium” glykemiskt index (GI=62).

Handelsministeriet siktar på att öka risbärsodlingen från 5 000 rai till 20 000 rai (3 200 hektar) senast 2018 för att möta efterfrågan på världsmarknaden på ekologiskt brunt ris. Skörden från 5 000 rai uppgår till endast 1 500 ton. Efterfrågan på ekologiskt premiumris är fortfarande liten och står bara för en till två procent av den totala risexporten, men eftersom risbär säljs för två eller tre gånger priset på vitt ris har det potential att öka jordbrukets inkomster. Från och med 2015 såldes risbär på den inhemska marknaden för cirka 50 baht per kilo, medan exportpriset var 200 baht per kilo.

(Wikipedia)

I vår matbil ibland kommer att ha detta ris. Fråga oss om vi har några.

English

Riceberry (Thai: ข้าวไรซ์เบอร์รี่) is a rice variety from Thailand, a cross-breed of Jao Hom Nin (JHN, a local non-glutinous purple rice) and Khao Dawk Mali 105 (Hom Mali rice). The variety was created in 2002 by the Rice Science Center, Kasetsart University, Thailand. The outcome is a soft, deep purple whole grain rice. Riceberry has been used a brown rice substitute. In 2005, it was approved for mass cultivation and consumption.

Riceberry is grown primarily in northern and northeastern Thailand. The wet season months of August through December are suitable for riceberry planting.

Riceberry is distinct from traditional black rice.

Riceberry is enriched with both water-soluble—mainly anthocyanin—and lipid soluble antioxidants, such as carotenoid, gamma oryzanol, and vitamin E. The nutritional properties of riceberry are concentrated in its bran, with only a small fraction in its endosperm. This is true of all cereals, meaning that it is best to consume whole, rather than polished, grains.

Riceberry has a “medium” glycemic index (GI=62).

The Commerce Ministry aims to increase riceberry cultivation from 5,000 rai to 20,000 rai (3,200 hectares) by 2018 to address in the world market demand for organic brown rice. The yield from 5,000 rai amounts to only 1,500 tonnes. Demand for premium organic rice is still small, accounting for only one to two percent of total rice exports, but as riceberry sells for two or three times the price of white rice, it has the potential to increase farming incomes. As of 2015 Riceberry sold in the domestic market for about 50 baht a kilogram, while the export price was 200 baht per kilogram.

(Wikipedia)

In our foodtruck you can find sometimes whis rice. Ask us if you want to enjoy it.

Add comment